Boek nu

aankomst
vertrek

Reserveringsvoorwaarden

Tot 14 dagen voor de aankomst kan de klant wijzigingen aanbrengen(datum, aantal personen, verlenging, enz.).

Vanaf de 13e dag kunnenhiervoor alle kosten aangerekend worden die hierdoor veroorzaaktworden.

- De reiziger kan, voor de aanvang van het verblijf, zijn verblijfoverdragen aan een derde. De overdrager dient tijdig voor aankomst het hotel hiervan op de hoogte te houden. De overdragende reizigeren de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de totaalprijs van het geboekte verblijf en de kosten, van overdracht.
- Tot 7 dagen voor aankomst kan de klant zijn boeking annuleren. Erzijn dan alleen 12.50 eur administratiekosten per geboekte kamer verschuldigd.
- Bij annulering door de klant vanaf de 6e dag tot de dag van aankomst zelf,wordt de totale prijs van de eerste nacht aangerekend. Alle nota's of fakturen worden kontant voldaan bij ontvangst of tenlaatste op de dag van vertrek van de klant, tenzij uitdrukkelijk andersbedongen.

Op de vervaldag der niet betaalde notas of fakturen zullendeze van ambstwege, zonder vorafgaandelijk bericht 15% per jaaropbrengen met een minimum van 50.00 eur.
Bij geschillen zijn enkel Rechtbanken van Veurne bevoegd.